orasbanner

Artist List

Name Card Count
"Big Mama" Tagawa 4
5ban Graphics 476
Aimi Tomita 2
Akira Komayama 83
Asuka Iwashita 2
Atsuko Nishida 362
Atsuko Ujiie 3
Aya Kusube 77
Ayaka Yoshida 36
Benimaru Itoh 2
BERUBURI 8
Christopher Rush 2
CR CG gangs 28
Craig Turvey 1
Daisuke Ito 49
Daisuke Iwamoto 2
Emi Miwa 4
Emi Yoshida 4
Eske Yoshinob 63
Etsuya Hattori 1
Gakuji Nomoto 1
Hajime Kusajima 191
hatachu 6
Hideaki Hakozaki 36
Hideki Kazama 3
Hideyuki Nakajima 4
Hikaru Koike 47
Hiroaki Ito 4
Hiroki Asanuma 5
Hiroki Fuchino 13
Hiromichi Sugiyama 32
HIRON 13
Hironobu Yoshida 36
Hisao Nakamura 72
Hitoshi Ariga 7
Hizuki Misono 4
Imakuni? 1
James Turner 1
Jungo Suzuki 9
K. Hoshiba 7
K. Utsunomiya 6
K. Hoshiba 1
Kagemaru Himeno 497
Kai Ishikawa 12
Kanako Eo 78
Katsura Tabata 33
kawayoo 88
Kazuo Yazawa 9
Kazuoki Aihara 12
Kazuyuki Kano 26
Keiji Kinebuchi 180
Keiko Fukuyama 20
Keiko Moritsugu 1
Ken Ikuji 16
Ken Sugimori 872
Kenkichi Toyama 7
Kent Kanetsuna 77
Kieji Kinebuchi 2
Kimiya Masago 25
kirisAki 9
Kogemaru Himeno 1
Kouji Tajima 4
Kouki Saitou 415
Kunihiko Yuyama 1
Kyoko Koizumi 11
Kyoko Umemoto 117
Lee HyunJung 8
M. Akiyama 3
MAHOU 60
Maiko Fujiwara 1
Makoto Imai 10
Mana Ibe 1
MANOU 1
Masahiko Ishii 6
Masakazu Fukuda 336
Masako Yamashita 25
match 106
Matofumi Fujiwara 1
Megumi Mizutani 7
Midori Harada 290
Miki Tanaka 111
Mikiko Takeda 2
Mikio Menjo 2
Milky Isobe 20
Mitsuhiro Arita 491
Mizue 67
Motofumi Fujiwara 7
Mt. TBT 2
Nakaoka 48
Naoki Saito 105
Naoyo Kimura 161
Nobuyuki Fujimoto 2
Noriko Hotta 19
PLANETA 4
Pokémon Rumble 16
Reiko Tanoue 2
Ryo Ueda 340
Ryota Saito 11
Sachi Matoba 2
Sachiko Adachi 41
Sachiko Eba 1
Sanasuke Sakuma 2
Sanosuke Sakuma 7
Satoshi Ohta 7
Satoshi Shirai 10
Saya Tsuruta 7
Shigenori Negishi 44
Shin Nagasawa 96
Shin-ichi Yoshida 55
Shin-ichi Yoshikawa 50
Shinji Higuchi 5
Shizurow 74
sui 85
Sumiyoshi Kizuki 169
Suwama Chiaki 68
T. Honda 4
Tajashi Tamaguchi 1
Takabon 2
Takao Unno 12
Takashi Yamaguchi 14
Takumi Akabane 52
TOKIYA 29
Tomakazu Kamiya 4
Tomoaki Imakuni 13
Tomohiro Kitakaze 1
Tomokazu Komiya 138
Tomoko Wakai 3
Toshinao Aoki 36
Toyste Beach 27
Unknown 22
Wataru Kawahara 31
Yosuke Da Silva 3
Yosuki Watanabe 1
Yuichi Sawayama 4
Yuka Morii 117
Yukiko Baba 95
Yuri Umemura 6
Yusuke Ishikawa 14
Yusuke Ohmura 42
Yusuke Shimada 1
Zu-Ka 6
Affiliates:

Pokemon Valhalla
LegendaryPokemon.net
Pokemon-Paradijs.com
Pokemon Espace
Entra in PokemonTimes.it !
Pokemon Research and Dvelopment - Project Pokemon
thePokeCommunity
Official Sites:
Pokemon Official Site
Pokemon Official Japanese Site
XY Official Site
Japanese TCG Official Site
Pokemon Smash Official Site
Pokemon Get TV Official Site
Validators:
Valid XHTML!
Valid CSS 3
©2002-2014 PocketMonsters.net
Version 5.1402
Rendered in: 0.05775s Queries: 2

Pokémon, all assorted characters, images and audio are ©GAME FREAK, Nintendo, Creatures, TV Tokyo, ShoPro and The Pokémon Company.
All images, text and audio are used in an editorial context. No site content, information, translations, news, images or otherwise may be reposted to any website without expression permission from the staff.
Current logos by: Juno
Anime: XY | Get TV
Interactive: Forum | Imageboard
Working!
Message