orasbanner

Artist List

Name Card Count
"Big Mama" Tagawa 4
5ban Graphics 581
Aimi Tomita 2
Akira Komayama 102
Asuka Iwashita 2
Atsuko Nishida 374
Atsuko Ujiie 3
Aya Kusube 81
Ayaka Yoshida 43
Benimaru Itoh 2
BERUBURI 8
Christopher Rush 2
CR CG gangs 28
Craig Turvey 1
Daisuke Ito 49
Daisuke Iwamoto 2
Emi Ando 2
Emi Miwa 4
Emi Yoshida 4
Eske Yoshinob 87
Etsuya Hattori 1
Gakuji Nomoto 1
GAME FREAK inc. 4
Hajime Kusajima 200
hatachu 9
Hideaki Hakozaki 36
Hideki Kazama 3
Hideyuki Nakajima 4
Hikaru Koike 47
Hiroaki Ito 4
Hiroki Asanuma 6
Hiroki Fuchino 13
Hiromichi Sugiyama 32
HIRON 17
Hironobu Yoshida 36
Hisao Nakamura 72
Hitoshi Ariga 25
Hizuki Misono 4
Imakuni? 1
James Turner 1
Jungo Suzuki 9
K. Hoshiba 7
K. Utsunomiya 6
K. Hoshiba 1
Kagemaru Himeno 515
Kai Ishikawa 12
Kanako Eo 93
Katsura Tabata 33
kawayoo 104
Kazuo Yazawa 9
Kazuoki Aihara 12
Kazuyuki Kano 26
Keiji Kinebuchi 180
Keiko Fukuyama 20
Keiko Moritsugu 1
Ken Ikuji 16
Ken Sugimori 881
Kenkichi Toyama 7
Kent Kanetsuna 77
Kieji Kinebuchi 2
Kimiya Masago 25
kirisAki 23
Kogemaru Himeno 1
Kouji Tajima 4
Kouki Saitou 434
Kunihiko Yuyama 1
Kyoko Koizumi 11
Kyoko Umemoto 127
Lee HyunJung 8
M. Akiyama 3
MAHOU 71
Maiko Fujiwara 2
Makoto Imai 10
Mana Ibe 1
MANOU 1
Masahiko Ishii 6
Masakazu Fukuda 359
Masako Yamashita 25
match 127
Matofumi Fujiwara 1
Megumi Mizutani 14
Midori Harada 301
Miki Tanaka 114
Mikiko Takeda 2
Mikio Menjo 2
Milky Isobe 20
Mitsuhiro Arita 513
Mizue 80
Motofumi Fujiwara 7
Mt. TBT 2
nagimiso 2
Nakaoka 48
Naoki Saito 130
Naoyo Kimura 170
Nobuyuki Fujimoto 2
Noriko Hotta 19
PLANETA 24
Pokémon Rumble 16
Reiko Tanoue 2
Ryo Ueda 379
Ryota Murayama 6
Ryota Saito 11
Sachi Matoba 2
Sachiko Adachi 41
Sachiko Eba 1
Sanasuke Sakuma 8
Sanosuke Sakuma 19
Satoshi Ohta 7
Satoshi Shirai 15
Saya Tsuruta 7
Shigenori Negishi 54
Shin Nagasawa 120
Shin-ichi Yoshida 55
Shin-ichi Yoshikawa 50
Shinji Higuchi 5
Shizurow 74
sui 97
Sumiyoshi Kizuki 177
Suwama Chiaki 78
T. Honda 4
Tajashi Tamaguchi 1
Takabon 2
Takao Unno 12
Takashi Yamaguchi 14
Takumi Akabane 52
TOKIYA 41
Tomakazu Kamiya 4
Tomoaki Imakuni 13
Tomohiro Kitakaze 1
Tomokazu Komiya 148
Tomoko Wakai 3
Toshinao Aoki 36
Toyste Beach 60
Unknown 22
Wataru Kawahara 31
Yosuke Da Silva 3
Yosuki Watanabe 1
Yuichi Sawayama 4
Yuka Morii 120
Yukiko Baba 98
Yuri Umemura 6
Yusuke Ishikawa 14
Yusuke Ohmura 48
Yusuke Shimada 1
Zu-Ka 6
Affiliates:

Pokemon Valhalla
LegendaryPokemon.net
Pokemon-Paradijs.com
Pokemon Espace
Entra in PokemonTimes.it !
Pokemon Research and Dvelopment - Project Pokemon
thePokeCommunity
Official Sites:
Pokemon Official Site
Pokemon Official Japanese Site
XY Official Site
Japanese TCG Official Site
Pokemon Smash Official Site
Pokemon Get TV Official Site
Validators:
Valid XHTML!
Valid CSS 3

News Feeds:
Follow PM.net on Twitter
Follow PM.net via RSS
©2002-2015 PocketMonsters.net
Version 5.1574
Rendered in: 0.04233s Queries: 2

Pokémon, all assorted characters, images and audio are ©GAME FREAK, Nintendo, Creatures, TV Tokyo, ShoPro and The Pokémon Company.
All images, text and audio are used in an editorial context. No site content, information, translations, news, images or otherwise may be reposted to any website without expression permission from the staff.
Current logos by: Juno
Anime: XY | Get TV
Working!
Message