orasbanner

Artist List

Name Card Count
"Big Mama" Tagawa 4
5ban Graphics 587
Aimi Tomita 2
Akira Komayama 104
Asuka Iwashita 2
Atsuko Nishida 375
Atsuko Ujiie 3
Aya Kusube 82
Ayaka Yoshida 45
Benimaru Itoh 2
BERUBURI 8
Christopher Rush 2
CR CG gangs 28
Craig Turvey 1
Daisuke Ito 49
Daisuke Iwamoto 2
Emi Ando 2
Emi Miwa 4
Emi Yoshida 4
Eske Yoshinob 91
Etsuya Hattori 1
Gakuji Nomoto 1
GAME FREAK inc. 4
Hajime Kusajima 201
hatachu 9
Hideaki Hakozaki 36
Hideki Kazama 3
Hideyuki Nakajima 4
Hikaru Koike 47
Hiroaki Ito 4
Hiroki Asanuma 6
Hiroki Fuchino 13
Hiromichi Sugiyama 32
HIRON 17
Hironobu Yoshida 36
Hisao Nakamura 72
Hitoshi Ariga 27
Hizuki Misono 4
Imakuni? 1
James Turner 1
Jungo Suzuki 9
K. Hoshiba 7
K. Utsunomiya 6
K. Hoshiba 1
Kagemaru Himeno 517
Kai Ishikawa 12
Kanako Eo 94
Katsura Tabata 33
kawayoo 106
Kazuo Yazawa 9
Kazuoki Aihara 12
Kazuyuki Kano 26
Keiji Kinebuchi 180
Keiko Fukuyama 20
Keiko Moritsugu 1
Ken Ikuji 16
Ken Sugimori 882
Kenkichi Toyama 7
Kent Kanetsuna 77
Kieji Kinebuchi 2
Kimiya Masago 25
kirisAki 25
Kogemaru Himeno 1
Kouji Tajima 4
Kouki Saitou 437
Kunihiko Yuyama 1
Kyoko Koizumi 11
Kyoko Umemoto 128
Lee HyunJung 8
M. Akiyama 3
MAHOU 72
Maiko Fujiwara 2
Makoto Imai 10
Mana Ibe 1
MANOU 1
Masahiko Ishii 6
Masakazu Fukuda 361
Masako Yamashita 25
match 129
Matofumi Fujiwara 1
Megumi Mizutani 14
Midori Harada 303
Miki Tanaka 115
Mikiko Takeda 2
Mikio Menjo 2
Milky Isobe 20
Mitsuhiro Arita 514
Mizue 82
Motofumi Fujiwara 7
Mt. TBT 2
nagimiso 2
Nakaoka 48
Naoki Saito 131
Naoyo Kimura 172
Nobuyuki Fujimoto 2
Noriko Hotta 19
PLANETA 26
Pokémon Rumble 16
Reiko Tanoue 2
Ryo Ueda 381
Ryota Murayama 7
Ryota Saito 11
Sachi Matoba 2
Sachiko Adachi 41
Sachiko Eba 1
Sanasuke Sakuma 8
Sanosuke Sakuma 21
Satoshi Ohta 7
Satoshi Shirai 17
Saya Tsuruta 8
Shigenori Negishi 55
Shin Nagasawa 122
Shin-ichi Yoshida 55
Shin-ichi Yoshikawa 50
Shinji Higuchi 5
Shizurow 74
sui 99
Sumiyoshi Kizuki 179
Suwama Chiaki 79
T. Honda 4
Tajashi Tamaguchi 1
Takabon 2
Takao Unno 12
Takashi Yamaguchi 14
Takumi Akabane 52
TOKIYA 42
Tomakazu Kamiya 4
Tomoaki Imakuni 13
Tomohiro Kitakaze 1
Tomokazu Komiya 149
Tomoko Wakai 3
Toshinao Aoki 36
Toyste Beach 61
Unknown 22
Wataru Kawahara 31
Yosuke Da Silva 3
Yosuki Watanabe 1
Yuichi Sawayama 4
Yuka Morii 121
Yukiko Baba 98
Yuri Umemura 6
Yusuke Ishikawa 14
Yusuke Ohmura 49
Yusuke Shimada 1
Zu-Ka 6
Affiliates:

Pokemon Valhalla
LegendaryPokemon.net
Pokemon-Paradijs.com
Pokemon Espace
Entra in PokemonTimes.it !
Pokemon Research and Dvelopment - Project Pokemon
thePokeCommunity
Official Sites:
Pokemon Official Site
Pokemon Official Japanese Site
XY Official Site
Japanese TCG Official Site
Pokemon Smash Official Site
Pokemon Get TV Official Site
Pokenchi Official Site
Validators:
Valid XHTML!
Valid CSS 3

News Feeds:
Follow PM.net on Twitter
Follow PM.net via RSS
©2002-2016 PocketMonsters.net
Version 5.1624
Rendered in: 0.01306s Queries: 2

Pokémon, all assorted characters, images and audio are ©GAME FREAK, Nintendo, Creatures, TV Tokyo, ShoPro and The Pokémon Company.
All images, text and audio are used in an editorial context. No site content, information, translations, news, images or otherwise may be reposted to any website without expression permission from the staff.
Current logos by: Juno
Working!
Message