orasbanner

Artist List

Name Card Count
"Big Mama" Tagawa 4
5ban Graphics 616
Aimi Tomita 2
Akira Komayama 110
Asuka Iwashita 2
Atsuko Nishida 376
Atsuko Ujiie 3
Aya Kusube 84
Ayaka Yoshida 48
Benimaru Itoh 2
BERUBURI 8
Christopher Rush 2
CR CG gangs 28
Craig Turvey 1
Daisuke Ito 49
Daisuke Iwamoto 2
Emi Ando 2
Emi Miwa 4
Emi Yoshida 4
Eske Yoshinob 93
Etsuya Hattori 1
Gakuji Nomoto 1
GAME FREAK inc. 4
Hajime Kusajima 205
hatachu 10
Hideaki Hakozaki 36
Hideki Kazama 3
Hideyuki Nakajima 4
Hikaru Koike 47
Hiroaki Ito 4
Hiroki Asanuma 6
Hiroki Fuchino 13
Hiromichi Sugiyama 32
HIRON 17
Hironobu Yoshida 36
Hisao Nakamura 72
Hitoshi Ariga 30
Hizuki Misono 4
Imakuni? 1
James Turner 1
Jungo Suzuki 9
K. Hoshiba 7
K. Utsunomiya 6
K. Hoshiba 1
Kagemaru Himeno 522
Kai Ishikawa 12
Kanako Eo 99
Katsura Tabata 33
kawayoo 110
Kazuo Yazawa 9
Kazuoki Aihara 12
Kazuyuki Kano 26
Keiji Kinebuchi 180
Keiko Fukuyama 20
Keiko Moritsugu 1
Ken Ikuji 16
Ken Sugimori 885
Kenkichi Toyama 7
Kent Kanetsuna 77
Kieji Kinebuchi 2
Kimiya Masago 25
kirisAki 29
Kogemaru Himeno 1
Kouji Tajima 4
Kouki Saitou 448
Kunihiko Yuyama 1
Kyoko Koizumi 11
Kyoko Umemoto 131
Lee HyunJung 8
M. Akiyama 3
MAHOU 77
Maiko Fujiwara 2
Makoto Imai 10
Mana Ibe 1
MANOU 1
Masahiko Ishii 6
Masakazu Fukuda 367
Masako Yamashita 25
match 134
Matofumi Fujiwara 1
Megumi Mizutani 21
Midori Harada 306
Miki Tanaka 117
Mikiko Takeda 2
Mikio Menjo 2
Milky Isobe 20
Mitsuhiro Arita 521
Mizue 87
Motofumi Fujiwara 7
Mt. TBT 2
nagimiso 2
Nakaoka 48
Naoki Saito 136
Naoyo Kimura 174
Nobuyuki Fujimoto 2
Noriko Hotta 19
PLANETA 28
Pokémon Rumble 16
Reiko Tanoue 2
Ryo Ueda 391
Ryota Murayama 7
Ryota Saito 11
Sachi Matoba 2
Sachiko Adachi 41
Sachiko Eba 1
Sanasuke Sakuma 8
Sanosuke Sakuma 22
Satoshi Ohta 7
Satoshi Shirai 19
Saya Tsuruta 10
Shigenori Negishi 59
Shin Nagasawa 124
Shin-ichi Yoshida 55
Shin-ichi Yoshikawa 50
Shinji Higuchi 5
Shizurow 74
sui 103
Sumiyoshi Kizuki 182
Suwama Chiaki 82
T. Honda 4
Tajashi Tamaguchi 1
Takabon 2
Takao Unno 12
Takashi Yamaguchi 14
Takumi Akabane 52
TOKIYA 46
Tomakazu Kamiya 4
Tomoaki Imakuni 13
Tomohiro Kitakaze 1
Tomokazu Komiya 154
Tomoko Wakai 3
Toshinao Aoki 36
Toyste Beach 74
Unknown 22
Wataru Kawahara 31
Yosuke Da Silva 3
Yosuki Watanabe 1
Yuichi Sawayama 4
Yuka Morii 123
Yukiko Baba 101
Yuri Umemura 6
Yusuke Ishikawa 14
Yusuke Ohmura 50
Yusuke Shimada 1
Zu-Ka 6
Affiliates:

Pokemon Valhalla
LegendaryPokemon.net
Pokemon-Paradijs.com
Pokemon Espace
Entra in PokemonTimes.it !
Pokemon Research and Dvelopment - Project Pokemon
thePokeCommunity
Official Stores:
Pokemon Center Official Site
Pokemon Center Online Official Site
Pokemon Center Store
Official Sites:
Pokemon Official Site
Pokemon Official Japanese Site
XYZ Official Site
Japanese TCG Official Site
Pokenchi Official Site
Validators:
Valid XHTML!
Valid CSS 3

News Feeds:
Follow PM.net on Twitter
Follow PM.net via RSS
©2002-2016 PocketMonsters.net
Version 5.1648
Rendered in: 0.03478s Queries: 2

Pokémon, all assorted characters, images and audio are ©GAME FREAK, Nintendo, Creatures, TV Tokyo, ShoPro and The Pokémon Company.
All images, text and audio are used in an editorial context. No site content, information, translations, news, images or otherwise may be reposted to any website without expression permission from the staff.
Current logos by: Juno
Working!
Message