orasbanner

Artist List

Name Card Count
"Big Mama" Tagawa 4
5ban Graphics 564
Aimi Tomita 2
Akira Komayama 94
Asuka Iwashita 2
Atsuko Nishida 371
Atsuko Ujiie 3
Aya Kusube 79
Ayaka Yoshida 43
Benimaru Itoh 2
BERUBURI 8
Christopher Rush 2
CR CG gangs 28
Craig Turvey 1
Daisuke Ito 49
Daisuke Iwamoto 2
Emi Ando 2
Emi Miwa 4
Emi Yoshida 4
Eske Yoshinob 83
Etsuya Hattori 1
Gakuji Nomoto 1
GAME FREAK inc. 4
Hajime Kusajima 197
hatachu 9
Hideaki Hakozaki 36
Hideki Kazama 3
Hideyuki Nakajima 4
Hikaru Koike 47
Hiroaki Ito 4
Hiroki Asanuma 6
Hiroki Fuchino 13
Hiromichi Sugiyama 32
HIRON 16
Hironobu Yoshida 36
Hisao Nakamura 72
Hitoshi Ariga 21
Hizuki Misono 4
Imakuni? 1
James Turner 1
Jungo Suzuki 9
K. Hoshiba 7
K. Utsunomiya 6
K. Hoshiba 1
Kagemaru Himeno 509
Kai Ishikawa 12
Kanako Eo 87
Katsura Tabata 33
kawayoo 100
Kazuo Yazawa 9
Kazuoki Aihara 12
Kazuyuki Kano 26
Keiji Kinebuchi 180
Keiko Fukuyama 20
Keiko Moritsugu 1
Ken Ikuji 16
Ken Sugimori 879
Kenkichi Toyama 7
Kent Kanetsuna 77
Kieji Kinebuchi 2
Kimiya Masago 25
kirisAki 18
Kogemaru Himeno 1
Kouji Tajima 4
Kouki Saitou 428
Kunihiko Yuyama 1
Kyoko Koizumi 11
Kyoko Umemoto 125
Lee HyunJung 8
M. Akiyama 3
MAHOU 68
Maiko Fujiwara 2
Makoto Imai 10
Mana Ibe 1
MANOU 1
Masahiko Ishii 6
Masakazu Fukuda 349
Masako Yamashita 25
match 119
Matofumi Fujiwara 1
Megumi Mizutani 13
Midori Harada 299
Miki Tanaka 113
Mikiko Takeda 2
Mikio Menjo 2
Milky Isobe 20
Mitsuhiro Arita 507
Mizue 76
Motofumi Fujiwara 7
Mt. TBT 2
nagimiso 2
Nakaoka 48
Naoki Saito 123
Naoyo Kimura 167
Nobuyuki Fujimoto 2
Noriko Hotta 19
PLANETA 24
Pokémon Rumble 16
Reiko Tanoue 2
Ryo Ueda 378
Ryota Murayama 5
Ryota Saito 11
Sachi Matoba 2
Sachiko Adachi 41
Sachiko Eba 1
Sanasuke Sakuma 8
Sanosuke Sakuma 16
Satoshi Ohta 7
Satoshi Shirai 14
Saya Tsuruta 7
Shigenori Negishi 52
Shin Nagasawa 112
Shin-ichi Yoshida 55
Shin-ichi Yoshikawa 50
Shinji Higuchi 5
Shizurow 74
sui 94
Sumiyoshi Kizuki 175
Suwama Chiaki 76
T. Honda 4
Tajashi Tamaguchi 1
Takabon 2
Takao Unno 12
Takashi Yamaguchi 14
Takumi Akabane 52
TOKIYA 39
Tomakazu Kamiya 4
Tomoaki Imakuni 13
Tomohiro Kitakaze 1
Tomokazu Komiya 145
Tomoko Wakai 3
Toshinao Aoki 36
Toyste Beach 55
Unknown 22
Wataru Kawahara 31
Yosuke Da Silva 3
Yosuki Watanabe 1
Yuichi Sawayama 4
Yuka Morii 119
Yukiko Baba 97
Yuri Umemura 6
Yusuke Ishikawa 14
Yusuke Ohmura 48
Yusuke Shimada 1
Zu-Ka 6
Affiliates:

Pokemon Valhalla
LegendaryPokemon.net
Pokemon-Paradijs.com
Pokemon Espace
Entra in PokemonTimes.it !
Pokemon Research and Dvelopment - Project Pokemon
thePokeCommunity
Official Sites:
Pokemon Official Site
Pokemon Official Japanese Site
XY Official Site
Japanese TCG Official Site
Pokemon Smash Official Site
Pokemon Get TV Official Site
Validators:
Valid XHTML!
Valid CSS 3

News Feeds:
Follow PM.net on Twitter
Follow PM.net via RSS
©2002-2015 PocketMonsters.net
Version 5.1554
Rendered in: 0.03665s Queries: 2

Pokémon, all assorted characters, images and audio are ©GAME FREAK, Nintendo, Creatures, TV Tokyo, ShoPro and The Pokémon Company.
All images, text and audio are used in an editorial context. No site content, information, translations, news, images or otherwise may be reposted to any website without expression permission from the staff.
Current logos by: Juno
Anime: XY | Get TV
Working!
Message