orasbanner

Artist List

Name Card Count
"Big Mama" Tagawa 4
5ban Graphics 631
Aimi Tomita 2
Akira Komayama 112
Asuka Iwashita 2
Atsuko Nishida 377
Atsuko Ujiie 3
Aya Kusube 86
Ayaka Yoshida 50
Benimaru Itoh 2
BERUBURI 8
Christopher Rush 2
CR CG gangs 28
Craig Turvey 1
Daisuke Ito 49
Daisuke Iwamoto 2
Emi Ando 2
Emi Miwa 4
Emi Yoshida 4
Eske Yoshinob 100
Etsuya Hattori 1
Gakuji Nomoto 1
GAME FREAK inc. 4
Hajime Kusajima 207
hatachu 10
Hideaki Hakozaki 36
Hideki Kazama 3
Hideyuki Nakajima 4
Hikaru Koike 47
Hiroaki Ito 4
Hiroki Asanuma 7
Hiroki Fuchino 13
Hiromichi Sugiyama 32
HIRON 17
Hironobu Yoshida 36
Hisao Nakamura 72
Hitoshi Ariga 33
Hizuki Misono 4
Imakuni? 1
James Turner 1
Jungo Suzuki 9
K. Hoshiba 7
K. Utsunomiya 6
K. Hoshiba 1
Kagemaru Himeno 528
Kai Ishikawa 12
Kanako Eo 101
Katsura Tabata 33
kawayoo 111
Kazuo Yazawa 9
Kazuoki Aihara 12
Kazuyuki Kano 26
Keiji Kinebuchi 180
Keiko Fukuyama 20
Keiko Moritsugu 1
Ken Ikuji 16
Ken Sugimori 887
Kenkichi Toyama 7
Kent Kanetsuna 77
Kieji Kinebuchi 2
Kimiya Masago 25
kirisAki 33
Kogemaru Himeno 1
Kouji Tajima 4
Kouki Saitou 452
Kunihiko Yuyama 1
Kyoko Koizumi 11
Kyoko Umemoto 132
Lee HyunJung 8
M. Akiyama 3
MAHOU 79
Maiko Fujiwara 2
Makoto Imai 10
Mana Ibe 1
MANOU 1
Masahiko Ishii 6
Masakazu Fukuda 370
Masako Yamashita 25
match 138
Matofumi Fujiwara 1
Megumi Mizutani 22
Midori Harada 308
Miki Tanaka 118
Mikiko Takeda 2
Mikio Menjo 2
Milky Isobe 20
Mitsuhiro Arita 525
Mizue 88
Motofumi Fujiwara 7
Mt. TBT 2
nagimiso 2
Nakaoka 48
Naoki Saito 138
Naoyo Kimura 176
Nobuyuki Fujimoto 2
Noriko Hotta 19
OOYAMA 1
PLANETA 28
Pokémon Rumble 16
Reiko Tanoue 2
Ryo Ueda 398
Ryota Murayama 7
Ryota Saito 11
Sachi Matoba 2
Sachiko Adachi 41
Sachiko Eba 1
Sanasuke Sakuma 9
Sanosuke Sakuma 24
Satoshi Ohta 7
Satoshi Shirai 20
Saya Tsuruta 13
Shigenori Negishi 61
Shin Nagasawa 129
Shin-ichi Yoshida 55
Shin-ichi Yoshikawa 50
Shinji Higuchi 5
Shizurow 74
sui 105
Sumiyoshi Kizuki 184
Suwama Chiaki 83
T. Honda 4
Tajashi Tamaguchi 1
Takabon 2
Takao Unno 12
Takashi Yamaguchi 14
Takumi Akabane 52
TOKIYA 48
Tomakazu Kamiya 4
Tomoaki Imakuni 13
Tomohiro Kitakaze 1
Tomokazu Komiya 156
Tomoko Wakai 3
Toshinao Aoki 36
Toyste Beach 80
Unknown 22
Wataru Kawahara 31
Yosuke Da Silva 3
Yosuki Watanabe 1
Yuichi Sawayama 4
Yuka Morii 124
Yukiko Baba 102
Yuri Umemura 6
Yusuke Ishikawa 14
Yusuke Ohmura 53
Yusuke Shimada 1
Zu-Ka 6
Affiliates:

Pokemon Valhalla
LegendaryPokemon.net
Pokemon-Paradijs.com
Pokemon Espace
Entra in PokemonTimes.it !
Pokemon Research and Dvelopment - Project Pokemon
thePokeCommunity
Official Stores:
Pokemon Center Official Site
Pokemon Center Online Official Site
Pokemon Center Store
Official Sites:
Pokemon Official Site
Pokemon Official Japanese Site
XYZ Official Site
Japanese TCG Official Site
Pokenchi Official Site
Validators:
Valid XHTML!
Valid CSS 3

News Feeds:
Follow PM.net on Twitter
Follow PM.net via RSS
©2002-2016 PocketMonsters.net
Version 5.1658
Rendered in: 0.0128s Queries: 2

Pokémon, all assorted characters, images and audio are ©GAME FREAK, Nintendo, Creatures, TV Tokyo, ShoPro and The Pokémon Company.
All images, text and audio are used in an editorial context. No site content, information, translations, news, images or otherwise may be reposted to any website without expression permission from the staff.
Current logos by: Juno
Working!
Message