Pocketmonsters.net

Artist List

Name Card Count
"Big Mama" Tagawa 4
5ban Graphics 448
Aimi Tomita 2
Akira Komayama 79
Asuka Iwashita 2
Atsuko Nishida 361
Atsuko Ujiie 3
Aya Kusube 77
Ayaka Yoshida 36
Benimaru Itoh 2
BERUBURI 8
Christopher Rush 2
CR CG gangs 28
Craig Turvey 1
Daisuke Ito 49
Daisuke Iwamoto 2
Emi Miwa 4
Emi Yoshida 4
Eske Yoshinob 59
Etsuya Hattori 1
Gakuji Nomoto 1
Hajime Kusajima 191
hatachu 6
Hideaki Hakozaki 36
Hideki Kazama 3
Hideyuki Nakajima 4
Hikaru Koike 47
Hiroaki Ito 4
Hiroki Asanuma 5
Hiroki Fuchino 13
Hiromichi Sugiyama 32
HIRON 13
Hironobu Yoshida 36
Hisao Nakamura 72
Hitoshi Ariga 5
Hizuki Misono 4
Imakuni? 1
James Turner 1
Jungo Suzuki 9
K. Hoshiba 7
K. Utsunomiya 6
K. Hoshiba 1
Kagemaru Himeno 496
Kai Ishikawa 12
Kanako Eo 77
Katsura Tabata 33
kawayoo 87
Kazuo Yazawa 9
Kazuoki Aihara 12
Kazuyuki Kano 26
Keiji Kinebuchi 180
Keiko Fukuyama 20
Keiko Moritsugu 1
Ken Ikuji 16
Ken Sugimori 869
Kenkichi Toyama 7
Kent Kanetsuna 77
Kieji Kinebuchi 2
Kimiya Masago 25
kirisAki 8
Kogemaru Himeno 1
Kouji Tajima 4
Kouki Saitou 413
Kunihiko Yuyama 1
Kyoko Koizumi 11
Kyoko Umemoto 117
Lee HyunJung 8
M. Akiyama 3
MAHOU 58
Maiko Fujiwara 1
Makoto Imai 10
Mana Ibe 1
MANOU 1
Masahiko Ishii 6
Masakazu Fukuda 332
Masako Yamashita 25
match 104
Matofumi Fujiwara 1
Megumi Mizutani 7
Midori Harada 289
Miki Tanaka 111
Mikiko Takeda 2
Mikio Menjo 2
Milky Isobe 20
Mitsuhiro Arita 490
Mizue 66
Motofumi Fujiwara 7
Mt. TBT 2
Nakaoka 48
Naoki Saito 103
Naoyo Kimura 159
Nobuyuki Fujimoto 2
Noriko Hotta 19
Pokémon Rumble 16
Reiko Tanoue 2
Ryo Ueda 340
Ryota Saito 11
Sachi Matoba 2
Sachiko Adachi 41
Sachiko Eba 1
Sanasuke Sakuma 2
Sanosuke Sakuma 6
Satoshi Ohta 7
Satoshi Shirai 10
Saya Tsuruta 7
Shigenori Negishi 43
Shin Nagasawa 95
Shin-ichi Yoshida 55
Shin-ichi Yoshikawa 50
Shinji Higuchi 5
Shizurow 74
sui 83
Sumiyoshi Kizuki 167
Suwama Chiaki 67
T. Honda 4
Tajashi Tamaguchi 1
Takabon 2
Takao Unno 12
Takashi Yamaguchi 14
Takumi Akabane 52
TOKIYA 29
Tomakazu Kamiya 3
Tomoaki Imakuni 13
Tomohiro Kitakaze 1
Tomokazu Komiya 138
Tomoko Wakai 3
Toshinao Aoki 36
Toyste Beach 27
Unknown 22
Wataru Kawahara 31
Yosuke Da Silva 3
Yosuki Watanabe 1
Yuichi Sawayama 4
Yuka Morii 117
Yukiko Baba 95
Yuri Umemura 6
Yusuke Ishikawa 14
Yusuke Ohmura 41
Yusuke Shimada 1
Zu-Ka 6
Affiliates:

Pokemon Valhalla
LegendaryPokemon.net
Pokemon-Paradijs.com
Pokemon Espace
Entra in PokemonTimes.it !
Pokemon Research and Dvelopment - Project Pokemon
Official Sites:
Pokemon Official Site
Pokemon Official Japanese Site
XY Official Site
Japanese TCG Official Site
Pokemon Smash Official Site
Pokemon Get TV Official Site
Validators:
Valid XHTML!
Valid CSS 3
©2002-2013 pocketmonsters.net
Version 5.1304
Rendered in: 0.16037s Queries: 2

Pokemon, all assorted characters, images and audio are ©Game Freak, Nintendo, and the Pokemon Company.
All images, text and audio are used in an editorial context. No site content, information, translations, news, images or otherwise may be reposted to any website without expression permission from the staff.
Current logo by: Redmist and JDS.
Anime: XY | Get TV
Interactive: Forum | Imageboard
Working!
Message