orasbanner

Artist List

Name Card Count
"Big Mama" Tagawa 4
5ban Graphics 527
Aimi Tomita 2
Akira Komayama 89
Asuka Iwashita 2
Atsuko Nishida 368
Atsuko Ujiie 3
Aya Kusube 77
Ayaka Yoshida 38
Benimaru Itoh 2
BERUBURI 8
Christopher Rush 2
CR CG gangs 28
Craig Turvey 1
Daisuke Ito 49
Daisuke Iwamoto 2
Emi Ando 1
Emi Miwa 4
Emi Yoshida 4
Eske Yoshinob 72
Etsuya Hattori 1
Gakuji Nomoto 1
GAME FREAK inc. 4
Hajime Kusajima 195
hatachu 6
Hideaki Hakozaki 36
Hideki Kazama 3
Hideyuki Nakajima 4
Hikaru Koike 47
Hiroaki Ito 4
Hiroki Asanuma 5
Hiroki Fuchino 13
Hiromichi Sugiyama 32
HIRON 15
Hironobu Yoshida 36
Hisao Nakamura 72
Hitoshi Ariga 14
Hizuki Misono 4
Imakuni? 1
James Turner 1
Jungo Suzuki 9
K. Hoshiba 7
K. Utsunomiya 6
K. Hoshiba 1
Kagemaru Himeno 503
Kai Ishikawa 12
Kanako Eo 83
Katsura Tabata 33
kawayoo 95
Kazuo Yazawa 9
Kazuoki Aihara 12
Kazuyuki Kano 26
Keiji Kinebuchi 180
Keiko Fukuyama 20
Keiko Moritsugu 1
Ken Ikuji 16
Ken Sugimori 875
Kenkichi Toyama 7
Kent Kanetsuna 77
Kieji Kinebuchi 2
Kimiya Masago 25
kirisAki 13
Kogemaru Himeno 1
Kouji Tajima 4
Kouki Saitou 422
Kunihiko Yuyama 1
Kyoko Koizumi 11
Kyoko Umemoto 122
Lee HyunJung 8
M. Akiyama 3
MAHOU 63
Maiko Fujiwara 2
Makoto Imai 10
Mana Ibe 1
MANOU 1
Masahiko Ishii 6
Masakazu Fukuda 345
Masako Yamashita 25
match 113
Matofumi Fujiwara 1
Megumi Mizutani 8
Midori Harada 295
Miki Tanaka 111
Mikiko Takeda 2
Mikio Menjo 2
Milky Isobe 20
Mitsuhiro Arita 499
Mizue 71
Motofumi Fujiwara 7
Mt. TBT 2
nagimiso 2
Nakaoka 48
Naoki Saito 117
Naoyo Kimura 163
Nobuyuki Fujimoto 2
Noriko Hotta 19
PLANETA 18
Pokémon Rumble 16
Reiko Tanoue 2
Ryo Ueda 354
Ryota Murayama 1
Ryota Saito 11
Sachi Matoba 2
Sachiko Adachi 41
Sachiko Eba 1
Sanasuke Sakuma 8
Sanosuke Sakuma 13
Satoshi Ohta 7
Satoshi Shirai 12
Saya Tsuruta 7
Shigenori Negishi 49
Shin Nagasawa 106
Shin-ichi Yoshida 55
Shin-ichi Yoshikawa 50
Shinji Higuchi 5
Shizurow 74
sui 90
Sumiyoshi Kizuki 173
Suwama Chiaki 72
T. Honda 4
Tajashi Tamaguchi 1
Takabon 2
Takao Unno 12
Takashi Yamaguchi 14
Takumi Akabane 52
TOKIYA 34
Tomakazu Kamiya 4
Tomoaki Imakuni 13
Tomohiro Kitakaze 1
Tomokazu Komiya 142
Tomoko Wakai 3
Toshinao Aoki 36
Toyste Beach 40
Unknown 22
Wataru Kawahara 31
Yosuke Da Silva 3
Yosuki Watanabe 1
Yuichi Sawayama 4
Yuka Morii 117
Yukiko Baba 95
Yuri Umemura 6
Yusuke Ishikawa 14
Yusuke Ohmura 44
Yusuke Shimada 1
Zu-Ka 6
Affiliates:

Pokemon Valhalla
LegendaryPokemon.net
Pokemon-Paradijs.com
Pokemon Espace
Entra in PokemonTimes.it !
Pokemon Research and Dvelopment - Project Pokemon
thePokeCommunity
Official Sites:
Pokemon Official Site
Pokemon Official Japanese Site
XY Official Site
Japanese TCG Official Site
Pokemon Smash Official Site
Pokemon Get TV Official Site
Validators:
Valid XHTML!
Valid CSS 3

News Feeds:
Follow PM.net on Twitter
Follow PM.net via RSS
©2002-2014 PocketMonsters.net
Version 5.1482
Rendered in: 0.67808s Queries: 2

Pokémon, all assorted characters, images and audio are ©GAME FREAK, Nintendo, Creatures, TV Tokyo, ShoPro and The Pokémon Company.
All images, text and audio are used in an editorial context. No site content, information, translations, news, images or otherwise may be reposted to any website without expression permission from the staff.
Current logos by: Juno
Anime: XY | Get TV
Interactive: Forum | Imageboard
Working!
Message