Home / Pokedex / Johto (HG/SS)
By Name
Viewing: Johto (HG/SS)
By Number
Search By English Name / Number

Thumbnail for Zapdos
サンダー
Thunder
Thumbnail for Moltres
ファイヤー
Fire
Thumbnail for Raikou
ライコウ
Raikou
Thumbnail for Entei
エンテイ
Entei
Thumbnail for Suicune
スイクン
Suicune
Thumbnail for Dratini
ミニリュウ
Miniryu
Thumbnail for Dragonair
ハクリュー
Hakuryu
Thumbnail for Dragonite
カイリュー
Kairyu
Thumbnail for Larvitar
ヨーギラス
Yogiras
Thumbnail for Pupitar
サナギラス
Sanagiras
Thumbnail for Tyranitar
バンギラス
Bangiras
Thumbnail for Lugia
ルギア
Lugia
Thumbnail for Ho-oh
ホウオウ
Houou
Thumbnail for Mewtwo
ミュウツー
Mewtwo
Thumbnail for Mew
ミュウ
Mew
Thumbnail for Celebi
セレビィ
Celebi